Det opplyser Kristiansund kommune i en pressemelding.

Så langt denne uken er det 19 bekreftede smittetilfeller i byen.

– I tillegg har seks personer testet positivt på hurtigtester. Vi venter på svar for å bekreftet at disse er positive. Det er en stabil smittesituasjon, skriver kommunen.

Ifølge pressemeldingen er det et stort aldersspenn på de smittede denne uken, og smitten øker blant voksne under 40 år og barn. Av de smittede er 15 personer fullvaksinerte, mens fire er uvaksinerte. Det er ifølge kommunen kun to av tilfellene som har ukjent smittekilde.

Kommunen informerer også om at konsentrasjonen av koronavirus i avløpsvannet er synkende. CT-verdien er nå 34, mens den lå på 30 forrige uke. Jo lavere tall, jo mer koronavirus er det i avløpsvannet på Hagelin. Det er en markant reduksjon fra forrige uke, skriver kommunen.

– Totalt sett virker det som om tiltakene har stabilisert smitten lokalt. Det er delta-varianten vi sliter med ennå. Vi har fortsatt ingen påviste tilfeller av omikron i Kristiansund. En rekke prøver var analysert på onsdag. Det er satt opp nye mutasjonsanalyser i dag, og det er bare et tidsspørsmål før denne mer smittsomme varianten kommer hit. Vi har fortsatt en fordelaktig situasjon i forhold til resten av landet med mye betydelig mindre smitte enn landsgjennomsnittet. Det er et håp at vi går inn i julen med så få personer i karantene og isolasjon som mulig. Vi vil også være bedre rustet når omikron kommer hvis vi har lav smitte i utgangspunktet, heter det i pressemeldingen.