Gå til sidens hovedinnhold

18 stykker tatt i fartskontroll

Politiet har gjennomført en fartskontroll onsdag formiddag på E39 i Gjemnes.

Det melder politiet selv på Twitter.

Politioverbetjent Jan Arild Hanssen forteller til Tidens Krav at det var UP 414 og UP 413 fra Molde som har holdt fartskontrollen. Den ble gjennomført fra 08.00 til 13.00 på Høgset.

Totalt fikk 18 bilister forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 100 km/t i 80-sone. Det kostet bilisten det var snakk om 5.000 kroner etter de nye satsene som ble innført ved nyttår.

Nye satser

I 2021 økte trafikkbøtene med seks prosent.

Veitrafikken reguleres av mange lover, regler og forskrifter: Du kan få gebyr, bot og forenklet forelegg, du kan miste førerkortet både for flere måneder og flere år – og for de mest alvorlige trafikklovbruddene må du sone i fengsel.

Gebyr gis for blant annet feilparkering og manglende bilbelte.

Bot – eller forenklet forelegg – gis for råkjøring og andre trafikkovertredelser som kjøring på rødt lys.

Vedtar man et forenklet forelegg på stedet, slipper man politianmeldelse, og forelegget blir ikke registrert i bøteregisteret slik at det kan skape problemer for deg senere.

En viktig ting å huske på: I tillegg til bot, forelegg, gebyr, førerkortbeslag og kanskje også fengsel – kommer risikoen for regress fra forsikringsselskap og andre erstatningskrav.

Men foruten eventuell straff fra politi og myndigheter, er det enda viktigere å huske at fart og hensynsløs adferd dreper og lemlester.

Her er bøtene (det forenklede forelegget, som det formelt heter) for å kjøre over fartsgrensene:

FartsovertredelseFartsgrense 60 km/t eller lavereFartsgrense 70 km/t eller høyere
Til og med 5 km/t850 kroner850 kroner
Til og med 10 km/t2250 kroner2250 kroner
Til og med 15 km/t4050 kroner3600 kroner
Til og med 20 km/t5850 kroner5000 kroner
Til og med 25 km/t9050 kroner6800 kroner
Til og med 30 km/t
9050 kroner
Til og med 35 km/t
10 850 kroner
Fra 36 til 40 km/t
11 300 kr (hvis 90-sone og 4-felt)

Her er oversikten over hvor lenge du kan regne med å miste førerkortet hvis du råkjører:

Når fartsgrensen er mellom 30 og 50 km/t

Fartsgrense 30 km/tFartsgrense 40 km/tFartsgrense 50 km/t
56-65 km/t: 3-7 mnd66-75 km/t: 3-6 mnd76-82 km/t: 3-6 mnd
65-70 km/t: 7-9 mnd75-80 km/t: 6-8 nnd82-90 km/t: 6-9 mnd
70-75 km/t: 9-12 mnd80-83 km/t: 8-10 mnd90-95 mnd: 9-12 mnd
75-80 km/t: 12-18 mnd83-87 km/t: 10-13 mnd95-100 mnd: 12-15 mnd
80-85 km/t: 18-24 mnd87-90 km/t: 13-15 mnd100-105 mnd: 15-18 mnd
85-90 km/t: 24-30 mnd90-93 km/t: 15-18 mnd105-110 mnd: 18-21 mnd
90-95 km/t: 30-36 mnd93-97 km/t: 18-21 mnd110-114 mnd: 21-24 mnd
Over 95 km/t: Over 36 mnd97-100 km/t: 21-24 mnd114-118 mnd: 24-27 mnd

100-105 km/t: 24-28 mnd118-122 mnd: 27-30 mnd

105-110 km/t: 28-33 mnd122-126 mnd: 30-33 mnd

Over 110 km/t: Over 33 mnd126-130 mnd: 33-36 mnd


Over 130 km/t: Over 36 mnd

Når fartsgrensen er mellom 60 og 80 km/t

Fartsgrense 60 km/tFartsgrense 70 km/tFartsgrense 80 km/t
86-95 km/t: 3-6 mnd106-110 km/t: 3-6 mnd116-120 km/t: 3-5 mnd
95-100 km/t: 6-8 mnd110-114 km/t: 6-8 mnd120-130 km/t: 5-8 mnd
100-106 km/t: 8-12 mnd114-118 km/t: 8-10 mnd130-140 km/t: 8-13 mnd
106-112 km/t: 12-16 mnd118-120 km/t: 10-11 mnd140-150 km/t: 13-19 mnd
112-118 km/t: 16-20 mnd120-123 km/t: 11-13 mnd150-160 km/t: 19-25 mnd
118-124 km/t: 20-24 mnd123-126 km/t: 13-15 mnd160-170 km/t: 25-30 mnd
124-130 km/t: 24-28 mnd126-129 km/t: 15-17 mnd170-180 km/t: 30-36 mnd
130-136 km/t: 28-32 mnd129-134 km/t: 17-20 mndOver 180 km/t: Over 36 mnd
136-142 km/t: 32-36 mnd134-140 km/t: 20-24 mnd
Over 142 km/t: Over 36 mnd140-146 km/t: 24-28 mnd

146-152 km/t: 28-32 mnd

152-160 km/t: 32-36 mnd

Over 160 km/t: Over 36 mnd

Når fartsgrensen er over 90 km/t

Fartsgrense 90 km/t90 km/t (4-felt)100 km/t (4-felt)110 km/t (4-felt)
126-135 km/t: 3-6 mnd131-135 km/t: 3-5 mnd141-145 km/t: 3-5 mnd151-155 km/t: 3-5 mnd
135-145 km/t: 6-9 mnd135-137 km/t: 5-6 mnd145-147 km/t: 5-6 mnd155-157 km/t: 5-6 mnd
145-151 km/t: 9-12 mnd137-139 km/t: 6-7 mnd147-149 km/t: 6-7 mnd157-159 km/t: 6-7 mnd
151-157 km/t: 12-15 mnd139-141 km/t: 7-8 mnd149-151 km/t: 7-8 mnd159-161 km/t: 7-8 mnd
157-163 km/t: 15-18 mnd141-145 km/t: 8-9 mnd151-155 km/t: 8-9 mnd161-165 km/t: 8-9 mnd
163-169 km/t: 18-21 mnd145-151 km/t: 9-12 mnd155-161 km/t: 9-12 mnd165-171 km/t: 9-12 mnd
169-175 km/t: 21-24 mnd151-157 km/t: 12-15 mnd161-167 km/t: 12-15 mnd171-177 km/t: 12-15 mnd
175-181 km/t: 24-27 mnd157-163 km/t: 15-18 mnd167-173 km/t: 15-18 mnd177-183 km/t: 15-18 mnd
181-187 km/t: 27-30 mnd163-169 km/t: 18-21 mnd173-179 km/t: 18-21 mnd183-189 km/t: 18-21 mnd
187-194 km/t: 30-33 mnd169-175 km/t: 21-24 mnd179-185 km/t: 21-24 mnd189-195 km/t: 21-24 mnd
194-200 km/t: 33-36 mnd175-181 km/t: 24-27 mnd185-191 km/t: 24-27 mnd195.201 km/t: 24-27 mnd
Over 200 km/t: Over 36 mnd181-187 km/t: 27-30 mnd191-197 km/t: 27-30 mnd201-207 km/t: 27-30 mnd

187-194 km/t: 30-33 mnd197-204 km/t: 30-33 mnd207-214 km/t: 30-33 mnd

194-200 km/t: 33-36 mnd204-210 km/t: 33-36 mnd214-220 km/t: 33-36 mnd

Over 200 km/t: Over 36 mndOver 210 km/t: Over 36 mndOver 220 km/t: Over 36 mnd

(Kilde: Motor.no)

Kommentarer til denne saken