160 kommunale arbeidsplasser i Kristiansund borte på ett år

Kristiansund sto alene for over halvparten av nedgangen i kommunalt sysselsatte i Møre og Romsdal i fjor.