Dyretragedien som skjedde i Oppdals del av Trollheimen, nærmere bestemt i området sør for Storhornet, ble oppdaget onsdag ettermiddag.
To lokale innbyggere, Dag Jørund Vik og John Bjørndal, ønsket å se omfanget av skredet, og tok seg en tur innover området denne dagen.
– Vi hadde hørt om skredet, og lurte på hvor stort det var. Vi oppdaget at dyr var tatt, og varslet reineieren, sier Vik til Adresseavisen.

Dyretragedien er også omtalt i en rekke andre medier, bl.a. lokalavisene Opdalingen og Opp samt NRK Sør-Trøndelag.

Til våren

Skredet viste seg å være om lag én kilometer bredt og var nesten like langt. Det er anslått at det dreier seg om 120.000 kubikkmeter med snø.
Det betyr at mellom 30.000 og 40.000 tonn har feid over og tatt med seg hele eller mesteparten av reinsdyrflokken på et par hundre dyr som gikk på vinterbeite i området.

Torsdag - tre-fire døgn senere - ble fire dyr som fortsatt levde, gravd fram av snøen av reineier Gustav Kant og mannskaper som var blitt alarmert.

Tre av dyra var så hardt skadd at de måtte avlives. Det fjerde, ei simle, var i såpass god form at hun satte fart og forsvant til fjells.

Reineieren og hans medhjelpere har så langt gravd fram 35 - 40 døde dyr fra snømassene som oppgis å ha en dybde på mellom to og ni meter.
De døde dyra lå dels på overflaten og dels var de gravd ned i snøen. Resten ligger trolig godt nede i snømassene og mange av dem vil neppe bli funnet før snøen smelter til våren.
 

Eksremværet «Ole»

Snøskredfaren i fjellet var stor sist helg og det manglet ikke på advarsler i forbindelse med ekstremværet «Ole». Mandag gikk det et annet stort skred i Skarbekkdalen i Oppdal. Dette ble utløst av en tråkkemaskin som drev løypepreparering.

Det er for øvrig ikke første gang at det skjer en dyretragedie som dette i Trollheimen. Så sent som i 2013 mistet den samme reineieren 40 - 50 dyr i et liknende ras. Dette skjedde i dalen sør for Åmellomfjellet, også dette i området sørvest for Storhornet.

Tragedien ble imidlertid ikke oppdaget før i juni da snøen smeltet og folk som ferdes i området oppdaget alle åtseleterne som kretset i området.
I løpet av de siste 10 åra har det også gått flere andre ras i Trollheimen der et mindre antall dyr er drept.

En liknende tragedie skjedde dessuten i området ved Svarthø i Snøhetta villreinområde i 2006. Dette skredet tok minst 245 dyr, deriblant svært mange drektige simler.