Vi støtter i stor grad Venstres hoderystende kritikk av den politiske ledelsens manglende styring og det som kan se ut som manglende forståelse av prosessene mellom staten og kommunen. Dette er spesielt graverende med tanke på viktigheten av saken og at kommunen har søkt Staten om dette i mange år.

Alle institusjonene som skal inn i bygget, folket og hele regionen venter på at gravemaskinene skal komme i gang. Det som skulle være en gledens dag er nå endt opp i surr og rot fra kommunen side, om en skal tro media. Nå må Kjell vise seg som en ordfører verdig og få orden på sakene, eller han kan kaste inn håndkleet og overlate alt til fylkeskommunen. Ordføreren må kunne vente seg en del skriftlige kritiske spørsmål fra opposisjonen på neste kommunestyremøte.

Ytterligere uro som Helseth føler på grunn av at Bystyret ønsker en utredning av trøndersporet er en avsporing og et forsøk på å kaste mer ved på bålet.

Stat og fylke er klinkende klar: Vi venter på kommunen.