Risikoen for å dø har aldri vært lavere for nyfødte enn den var i fjor. I 2020 døde 66 nyfødte barn i Norge. I 1967 var tallet 740. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister.

– Den rekordlave dødeligheten er svært gledelig. Det er imidlertid regionale forskjeller som bør gjennomgås. Da kan vi bedre forstå ulikhetene og eventuelt finne svar på om de kan reduseres, sier overlege og barnelege Kristine Stangenes ved Folkehelseinstituttet.

Møre og Romsdal har hatt flest døde per 1.000 de siste sju årene, viser statistikken.

Av de 66 barna som døde i Norge i fjor, var mor bosatt i Møre og Romsdal i 12 tilfeller. Tallet er relativt høyt ut fra norske forhold med 4,9 døde per 1000 i fjor. Tallet for hele Norge var 1,2.

– Hovedandelen har hatt en veldig prematur fødsel, sier Stangenes.

De vanligste årsakene til død i nyfødtperioden er følgetilstander etter for tidlig fødsel, skader relatert til fødselskomplikasjoner og infeksjoner.