Møre og Romsdal eller Trøndelag? Hvilken region bør vi tilhøre og hvor føler egentlig nordmøringen at man hører til? I debatten om at Smøla, Aure og Kristiansund nå skal stemme over regionstilknytning, så ønsker Visit Nordvest å kommentere dette - med våre reiselivsbriller på. Vi kan røpe konklusjonen med en gang: Det er utvilsomt store fordeler i et reiselivsperspektiv at Nordmøre forblir i Møre og Romsdal, og at vi fortsatt er en del av Fjord Norge som markedsfører Vestlandet mot det norske og utenlandske markedet.

Her er 10 gode grunner til hvorfor vi mener dette:

1. De norske fjordene er kåret til VERDENS BESTE REISEMÅL av anerkjente National Geographic Traveler Magazine. Det i seg selv er et tungt argument for at reiselivet på Nordmøre bør tilhøre Møre og Romsdal.

2. Møre og Romsdal har de store attraksjonene Geirangerfjorden, Trollstigen og Atlanterhavsveien – alle unike, reason to come-attraksjoner - de finnes bare her - og ligger i relativ kort avstand fra hverandre, sammen med en rekke andre store og små perler. Attraksjonskraften til disse fyrtårnene gjør at våre andre reisemål i regionen også får mer trafikk.

3. Møre og Romsdal bevilger årlig betydelige summer til reiselivssatsingen i regionen, med markedsmidler og prosjektmidler for å støtte opp under reiselivsgründere og utviklingsprosjekt rundt om i kommunene.

4. Møre og Romsdal har en reiselivsorganisering som består av to destinasjonsselskap som til sammen dekker hele fylket og som jobber systematisk med markeds- og produktutvikling, samt kompetanse- og kvalitetstiltak for næringen og kommunene.

5. For norske og internasjonale gjester, er Vestlandet en av de mest attraktive og innholdsrike regionene i Norge. Når interessen for Vestlandet øker, så øker også mulighetene for reiselivet på Nordmøre. Det er fordi våre gjester i hovedsak ønsker å oppleve et mangfold av steder og gjøre mange forskjellige ting når de er her, ikke bare besøke de mest kjente attraksjonene her.

6. Nordmøre ligger på toppen og lengst nord i Fjord Norge-regionen (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal), og Fjord Norge er landsdelsselskapet som i over 25 år har jobbet sammen om markedsføringen av regionen internasjonalt. Fellesskapet og samarbeidskraften som ligger i Fjord Norge-samarbeidet er en svært viktig grunn til at vår region lykkes med å skape reiselyst hit.

7. Smøla, Aure og resten av Nordmøre har alle unike og svært attraktive reiselivstilbud som er med å løfte hele regionens attraktivitet. Her finnes utfyllende og kompletterende opplevelser, der både nordmørske tradisjoner, språk og samarbeid hører sammen med resten av Nordmøre. Smøla har etablert seg som et av Møre og Romsdals mest attraktive reisemål og Aure har de siste årene fått mange unike reiselivsaktører som markerer seg på reiselivskartet.

8. Møre og Romsdal har satt seg mål om å være bærekraftfylke nr. 1 og reiselivsnæringen i vår region har selvfølgelig tenkt å være med å bidra til at vi skal nå det målet. Som igjen vil være et stort fortrinn for reiselivets attraktivitet i vår region.

9. Å fortsatt være en del av Møre og Romsdal som reiselivsdestinasjon handler om hva som er viktig for oss i reiselivsnæringen, men også for Nordmøringen. Når du får besøk, hva ønsker du å vise frem, hva er du stolt av, hvor føler du at vi hører til og hvilken historie ønsker du å fortelle.

10. Statistikken for juli i år viser mer enn 6,6 millioner overnattinger i Norge. Nordmøre og Romsdal har nesten 200.000 av disse, som er en oppgang på 10% i forhold til i fjor. Noe som også beviser at vi sammen er en attraktiv region, og vi har tatt markedsandeler fra andre reisemål i Norge, som igjen er et direkte resultat av vårt målrettede markedsarbeid.

Reiselivsvinner

Reiselivsnæringen i vår region består av store og små bedrifter som leverer tjenester til de som er på reise, det vil si opplevelses-, overnattings-, serverings-, transport- og formidlingsaktører. Det er ikke bare de tradisjonelle reiselivsbedriftene som leverer tjenester til de reisende, men reiselivet gir også verdiskaping og ringvirkninger ut til handelsbedrifter, bil- og båtfirma, kommunen og helsetjenester. Mer enn 175 000 er ansatte i reiselivsrelaterte næringer og er en viktig sysselsettingsmotor i norske kommuner som genererer store skatteinntekter. Reiselivet vokser, og den globale turismen er ventet å vokse med 50% frem til 2030. Verdiskapingsmessig står reiselivet på over 85 milliarder kroner i 2018.

Vi heier på reiselivsnæringen i vår region, og håper at vi også i fremtiden skal kunne si at hele Nordmøre fortsatt er en del av Møre og Romsdal og Fjord Norge – sammen er vi en reiselivsvinner både nasjonalt og internasjonalt.

Les også

Senterpartiet vil satse på reiselivet