Arbeidernes dag markeres også i år uten fysiske tog og samling under faner. Ikke desto mindre er markeringen av arbeidernes dag viktig. Dette er en dag for å minne hverandre hva vi har fått til på veien, men også at ingen kamp er evig vunnet. Korona-pandemien har vist oss relevansen av arbeiderbevegelsen og fagforeningene også i dag.

Norsk Sykepleierforbund har historisk ikke vært sett på som en tradisjonell fagforening. Dels fordi forbundet kun er for sykepleiere, dels fordi forbundet fra stiftelsen i 1912 hadde fokus på dyktighet og fag foran arbeidsbetingelser og lønn. Den tiden er for lengst forbi! La det ikke være noen tvil om at Norsk Sykepleierforbund i dag er en fagforening som i tillegg til å ha faget i front også kjemper for sine medlemmers arbeidsforhold og lønn. Gjennom fellesskap får vi styrke til å forandre verden til arbeidsfolks beste!

Sjelden har vi vært gjennom en tid hvor solidaritetsbegrepet har vært mer aktuelt. Under pandemien har vi alle i solidaritet ofret noe. Sosial kontakt. Klemmer. Reiser. I solidaritet har vi holdt avstand, vasket hendene og lyttet til myndighetenes råd om smittevern. Alt i solidaritet, for å unngå smitte som vil ramme de mer utsatte gruppene for alvorlig sykdom.

I solidaritet har arbeiderbevegelsen kjempet fram et samfunn hvor arbeidsvilkårene er bedre enn noen gang. Norge er blitt et mer rettferdig og likestilt samfunn hvor alle har tilgang til våre felles velferdsordninger. Våre offentlige goder er avgjørende for folk, og for både privat og offentlig verdiskapning. Kampen om gode helsetjenester som er tilgjengelig for alle er et kollektivt ansvar!

Les også

1. mai: – Ny regjering, nå er det arbeidsfolk sin tur

Les også

Vi må revitalisere 1. mai

Les også: 1. mai: Det gode samfunn kommer ikke av seg selv

Les også: Gratulerer med dagen!

Vårt helsevesen er under sterkt press. Sykepleierforbundet har over lengre tid påpekt mangel på sykepleierkompetanse. Undersøkelser viser at vi i dag mangler svært mange sykepleiere, og dette vil øke i årene som kommer dersom vi ikke greier å snu utviklingen. Kartlegginger har vist at arbeidsbelastninger for sykepleierne er for høy, og det siste året er dette forsterket ytterligere. Deltidsproblematikken er fortsatt en realitet, selv om det er enighet mellom partene om at vi skal ha en heltidskultur. Stadig skal det spares penger ved å kutte tilbud og stillinger. Skal vi ha gode helsetjenester så må vi ha tilstrekkelig personell med riktig kompetanse! Investering i livsnødvendig kompetanse er nødvendig for å få bukt med sykepleiermangelen.

Det virker overflødig å måtte si det, men; det er solidarisk å sikre kompetanse og gode helsetjenester til alle. Vi ser hvor sårbart det er nå helsevesenet kommer i knestående. Det rammer hele samfunnet - også næringslivet i privat sektor. Aldri før har det vært viktigere at solidariteten går på tvers av sektorene. Er det noe pandemien har vist oss er det at vi er avhengige av å være ett lag.

Til alle arbeidere, til alle organiserte, til alle tillitsvalgte og spesielt til sykepleierne – gratulerer med dagen!