Annonsørinnhold fra

Hva er dette?

 
 

Kvernberget, så klart!

En lokal flyplass sikrer kortere reisevei, slik at jeg fortsatt kan kombinere et normalt familieliv med spennende jobboppdrag andre steder i landet, sier Magnhild Pape Meringen.

Annonsørinnhold fra

Magnhild Pape Meringen er partner hos Advokatene på Storkaia DA i Kristiansund. Advokatkontoret består av fem advokater med et bredt fagfelt innen blant annet familie, arv, eiendom og pasientskade, samt en advokatfullmektig med en enestående kompetanse innen skatterett. I tillegg til å være allmennpraktiserende advokat, er Meringen fast medlem i Innstillingsrådet for dommere, advokat på verv i Spesialenheten for politisaker, og leder for Advokatforeningens etikkutvalg. 

Mer enn 50 jobbreiser i året

Innstillingsrådets oppgave er å velge hvem som skal innstilles som dommere i Norge. Både i tingrettene, lagmannsrettene og i Høyesterett. De foretar utplukk til intervju, avholder intervju, og innhenter referanser før innstillingen avgjøres. Rådet innstiller til ca. 60 dommerstillinger i året. Meringen må ofte reise til ulike deler av landet for møter og intervju i forbindelse med disse.

På jobbreiser vil jeg helst få mest mulig ut av arbeidsdagen. Da er det topp med en lokal flyplass som forkorter reisetiden

Magnhild Pape Meringen
Med morgenflyet fra Kvernberget, er Meringen på plass i Oslo sentrum før kl. 8.30

En lokal flyplass betyr mer tid med familien

Med to ungdommer hjemme, og ca. 50 jobbrelaterte flyvninger i året, er det avgjørende for Meringen å ha kortest mulig reisetid. Hun er glad for at svært mange av hennes reiser kan gjøres unna som dagsreiser fordi hun har en flyplass like i nærheten. 

Som reisende karrieremamma er det viktig for meg å bruke minst mulig tid på selve reisen. Kvernberget får meg effektivt fra A til B, og gir meg mer tid med familien.

Magnhild Pape Meringen
Kvernberget gir flere muligheter

Kvernberget er helt avgjørende for at Meringen skal kunne ha de vervene hun har. Hun hadde ikke hatt kapasitet eller praktisk mulighet til å fylle vervet uten en lokal flyplass. På møtene treffer hun mange som bor på Østlandet, og som bruker lenger tid med buss og tog til Oslo enn hun bruker helt fra Kristiansund. 

Sett i et større perspektiv, er det viktig for Nordmøre og demokratiet generelt, at vi som bor langt unna Oslo også kan være representert i råd og utvalg. Det er viktig at også vi får en stemme inn dit beslutninger tas.

Produsert av Develo på oppdrag fra Kvernberget vekst

 

Om Advokatene på Storkaia

Advokatene på Storkaia DA er et advokatkontor i Kristiansund med fem advokater og én advokatfullmektig, som snart blir advokat. Selskapet tilbyr bred juridisk kompetanse innenfor de fleste rettsområder til privatpersoner, næringsliv og det offentlige gjennom advokatene Kvande, Barman, Meringen, Brevik, Hjelmaas og advokatfullmektig Leirvåg.

Advokatene på Storkaia har som mål å være det fremste og mest oppdaterte advokatkontoret på Nordmøre. De vektlegger tilgjengelighet for sine klienter, rimelige og forutsigbare betingelser, og å følge opp den enkelte sak inntil den har fått sin endelige løsning. Når vilkårene er tilstede, yter de også fri rettshjelp.

Advokatene på Storkaia mottok i 2016 Advokatforeningens Talentpris, som går til det advokatfirmaet som best klarer å finne, vinne og utvikle juridiske talenter. 

 

Kvernberget vekst jobber for vekst og utvikling ved Kristiansund Lufthavn, Kvernberget. Med kampanjen "Kvernberget, så klart!" vil våre ambassadører fortelle hvorfor Kvernberget flyplass er verdifull for alle oss som bor og virker på Nordmøre. Sjekk Kvernberget først når du skal ut og reise! 

www.kvernbergetvekst.no 

#kvernbergetsåklart

Del artikkelen på Facebook