2013 var et hektisk år for sorenskriver Ivar Svendsgaard og Nordmøre tingrett. Foto: Trygve Strand Joakimsen

Hektisk år for tingretten

Nordmøre tingrett gjennomførte 79 flere hovedforhandlinger i fjor enn året før.

Trygve Strand Joakimsen
Trygve Joakimsen Profil E-post
Publisert 22.01.2014 kl 14:46 Oppdatert 22.01.2014 kl 15:02

Tips en venn på e-post:Det var i 2013 en forholdsvis stor økning i antall innkomne straffesaker og tvistesaker sammenlignet med 2012. Saksbehandlingstiden ble samtidig redusert sammenlignet med fjoråret.

– Dette har sammenheng med at tingretten fra 1. mai har hatt korrekt bemanning, det vil si tre faste dommere og to dommerfullmektiger, sier sorenskriver Ivar Svendsgaard.

Økningen i antall straffesaker skyldes ifølge tingretten at politiet har hatt et effektivt år.

– Antall innkomne saker har økt, men ifølge politiet har kriminaliteten gått ned, særlig hva gjelder vinningsforbrytelser og voldskriminalitet, sier Svendsgaard.

Ikke økt kriminalitet

Antall meddommersaker økte fra 133 i 2012 til 212 saker i 2013. Øøkningen innebærer at saksmengden er kommet opp mot et tidligere gjennomsnitt.

– Det er følgelig ikke snakk om økning av kriminaliteten på Nordmøre, men et effektivt år i politiet. Vi ser av sakstypene at økningen også skyldes at politiet nå sender ikke vedtatte forelegg raskere til retten enn tidligere, sier Svendsgaard.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på 53 dager. Det ligger godt innenfor Stortingets måltall på 90 dager.

Tingretten mottok i 2013 i alt 336 enedommersaker mot 363 saker året før.

Antall saker med dommeravhør stanset på 23 mot 32 i 2012.

I fjor var det en økning i antall tvistesaker på 36 prosent sammenlignet med året før, det vil si fra 111 til 151 saker.

– Sakstallet varierer fra år til år, og det er vanskelig å mene noe sikkert om årsaken, sier Svendsgaard.

Nordmøre tingrett mottok tre skjønnsbegjæringer i 2013 mot 13 i 2012. Årsaken til nedgangen synes å være først og fremst bedre værforhold i 2013.

Det ble i 2013 registrert 660 dødsfall på Nordmøre mot 643 året før.

Tingretten mottok i alt 275 begjæringer om tvangssalg i fjor mot 266 begjæringer i 2012.

I 2013 mottok tingretten i alt 97 konkursbegjæringer, og det ble åpnet 63 konkurser. Økningen i antall åpnede konkurser var på 43 prosent sammenlignet med 2012.

Det ble foretatt 66 vigsler i 2013 mot 73 i 2012.

På forsiden nå


...

Nå blir det slutt på ulik behandling av barn

Ulik pris på Miljøkort på bussen skapte frustrasjon. Nå kan prisen økes i byen og bli lavere på Frei.

To personer ble satt i arresten

Politiet i Kristiansund måtte ordne opp på to steder på en halvtime.

...

Tror flyplassen i Molde forsvinner med fergefri E39

NHH-professor Frode Steen tar til orde for å legge ned Årø og samle flytrafikken på Vigra.

Leserinnlegg

...

Strøm-Erichsens masterplan

- I 2010 la Anne-Grete Strøm-Erichsen ein plan som ser ut til å gå i oppfylling: Det skulle aldri byggast nytt sjukehus nær Molde, skriver Anne Rygg Lindseth.